مقاله آزمایشگاه عملیات حرارتی

 مقاله آزمایشگاه عملیات حرارتی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:36

عنوان گزارش اول : عملیات حرارتی سخطی سطحی فولاد

تئوری

فولادهاي مناسب براي انواع عمليات حرارتي متداول
براي هر كدام از چهار عمليات حرارتي سطحي متداول در فولادها (كربن‌دهي، نيتروژن‌دهي، كربن- نيتروژن‌دهي و نيتروژن- كربن‌دهي)، يك‌سري از فولادها مناسب بوده و توسط عمليات حرارتي مورد نظر، خواص بهينه‌اي به دست مي‌آورند. در زير، فولادهاي مناسب براي هر عمليات سطحي با ذكر دليل معرفي شده است.

الف- فولادهاي مناسب براي كربن‌دهي
فولادهاي ساده كربني كه براي سخت كردن سطحي به روش كربن‌دهي انتخاب مي‌شوند، معمولاً كمتر از 2/0 درصد كربن دارند. اين ميزان كربن موجب مي‌شود كه فولاد پس از سخت شدن، حداكثر استحكام به ضربه و بيشترين انعطاف‌پذيري را داشته باشد. تحت شرايطي كه استحكام بيشتري نياز باشد، فولاد با درصد كربن اوليه تا حداكثر 3/0 درصد را نيز مي‌توان انتخاب كرد.
منگنز باعث پايداري سمنتيت شده و تا حدود 4/1 درصد، به كربن‌دهي كمك مي‌كند. همچنين، كاربرد منگنز، ضخامت لايه سخت شده را افزايش مي‌دهد. بنابراين، ضمن سرد كردن سريع، امكان ترك برداشتن قطعه بيشتر مي‌شود كه اين امر بايد در نظر گرفته شود.
سيليسيم، عنصري گرافيت‌زاست و باعث تجزيه سمنتيت مي‌شود. لذا وجود آن در فولاد، كربن‌دهي را به تعويق مي‌اندازد. بنابراين در فولادهايي كه قرار است تحت عمليات كربن‌دهي قرار گيرند، مقدار سيليسيم كمتر از 35/0 درصد انتخاب مي‌شود.
كروم، باعث پايداري سمنتيت و افزايش سختي و مقاومت به سايش پوسته سخت شده مي‌شود. همچنين، حضور اين عنصر منجر به افزايش استحكام مغز قطعه (تا حدودي) مي‌شود، اما انعطاف‌پذيري آن را به ميزان اندكي كاهش مي‌دهد. با اين وجود، از آنجا كه كروم مقاومت به ضربه را كاهش مي‌دهد، مقدار آن در فولادهايي كه قرار است تحت عمليات سطحي كربن‌دهي قرار گيرد از 5/1 درصد نبايد بيشتر شود.
نيكل، باعث پيشگيري از رشد دانه‌ها به هنگام كربن‌دهي شده و با كاربرد آن معمولاً نيازي به عمليات نرماله كردن قطعه براي ريز كردن دانه‌ها نيست. لذا وجود آن در فولاد كربن‌دهي شده، مفيد است.
به‌طور كلي از مباحث فوق نتيجه مي‌شود كه فولادهاي ساده كربني كه براي كربن‌دهي انتخاب مي‌شوند، تا 4/1 درصد منگنز، تا 3/0 درصد كربن و كمتر از 35/0 درصد سيليسيم دارند. فولادهاي آلياژي مناسب براي كربن‌دهي علاوه‌بر عناصر فوق، مي‌توانند داراي 5/4 درصد نيكل، 5/1 درصد كروم و 3/0 درصد موليبدن باشند. نقش عناصر آلياژي ياد شده، افزايش استحكام بدون كاهش انعطاف‌پذيري و مقاومت قطعه به ضربه (تافنس) است.

ب - فولادهاي مناسب براي نيتروژن‌دهي
به‌طور كلي، فولادهاي زير را مي‌توان براي كاربردهاي خاص تحت عمليات حرارتي نيتروژن‌دهي قرار داد:
1. فولادهاي كم آلياژ آلومينيم‌دار
2. فولادهاي كم‌آلياژ كروم‌دار با كربن متوسط (بيش از 25/0 درصد كربن) از گروه‌هاي 4100، 4300، 5100، 6100، 8600، 8700، 9300 و 9800 (دو رقم سمت راست اين گروه‌ها كه بيانگر صدم درصد كربن است، بايد بيشتر از 25 باشد)
3. فولادهاي قالب گرم كار حاوي 5 درصد كروم نظير11 H13، H 12، H.
4. فولادهاي زنگ نزن فريتي و مارتنزيتي از گروه 400.
5. فولادهاي زنگ نزن آستنيتي از گروه 300.
6. فولادهاي زنگ نزن سخت‌شونده رسوبي نظير
PHا4 - 17، PHا7 - 17 و 286 - A.
فولادهاي ساده كربني براي نيتروژن‌دهي مناسب نيستند. اين امر تشكيل يك لايه سطحي بسيار ترد است كه به سادگي از سطح جدا مي‌شود. به علاوه، افزايش سختي در ناحيه نفوذ نيتروژن در اين نوع فولادها كم است.

پ- فولادهاي مناسب براي كربن- نيتروژن‌دهي
سختي‌پذيري كه معياري براي سهولت تشكيل مارتنزيت و تشكيل آن در آهنگ‌هاي سرد شدن كمتر است، به هر اندازه كه بيشتر شود، مفيد خواهد بود. براي تشكيل پوسته سخت شده با ضخامت مشخص، نياز به آهنگ سرد شدن كمتري وجود دارد. لايه كربن- نيتروژن داده شده، داراي سختي‌پذيري بيشتري در مقايسه با لايه كربن داده شده به تنهايي است. بنابراين، فولادهاي كربن- نيتروژن داده شده را مي‌توان با سرد كردن در روغن و يا حتي توسط گاز (در برخي موارد) و در نتيجه، كاهش احتمال اعوجاج و تاب برداشتن قطعه، به حداكثر سختي مورد نظر رساند. از سويي ديگر، در اين فرايند با هزينه كمتر به ضخامت پوسته سخت شده مورد نظر خواهيم رسيد.
فولادهايي كه معمولاً كربن- نيتروژن‌دهي مي‌شوند، عبارتند از:
گروه‌هاي 1000، 1100، 1200، 1300، 1500، 4000، 4100، 4600، 5100، 6100، 8600 و 8700 با درصد كربني حداكثر برابر با 25/0 درصد.
تحت شرايطي كه در آنها، به مجموعه‌اي از خواص نظير سخت شدن سرتاسري با تافنس قابل قبول و سطحي سخت با مقاومت به سايش زياد، نظير شافت‌ها و دنده‌ها نياز باشد، مي‌توان سطح بسياري از فولادهاي گروه‌هاي ياد شده را با درصد كربني بين 3/0 تا 5/0 درصد، تا عمق 3/0 ميلي‌متر تحت عمليات كربن- نيتروژن‌دهي قرار داده و سخت كرد. براي دستيابي به پوسته‌اي نازك با سختي و مقاومت به سايش بيشتر در مقايسه با شرايط سخت كردن حجمي مرسوم، اغلب فولادهاي كربني آلياژي با كربن متوسط را در اتمسفر كربن- نيتروژن‌دار حرارت داده و سپس سريع سرد مي‌كنند. در مورد فولادهايي نظير: 4140، 5140، 8640 و 4340 كه براي كاربردهايي مانند چرخ‌دنده‌هاي سنگين مورد استفاده قرار مي‌گيرند مي‌توان عمليات حرارتي مشابهي انجام داد. دماي عمليات حرارتي براي اين منظور حدود 845 درجه سانتي‌گراد (دماي آستنيته كردن) است.

ت- فولادهاي مناسب براي نيتروژن- كربن‌دهي
به‌طور كلي از عمليات حرارتي نيتروژن كربن‌دهي، در مواردي استفاده مي‌شود كه نياز به افزايش مقاومت در برابر سايش و خستگي و يا هر دو باشد. مثال‌هايي در اين زمينه عبارتند از: چرخ‌دنده‌هاي ماشين‌آلات نساجي، ميل‌لنگ‌ها، انواع شافت‌ها، محورها و قطعات مشابه. بيشترين افزايش مقاومت در برابر خستگي و خراشيدگي در اثر اين فرايند، در مورد فولادهاي ساده كم كربن گزارش شده است.
مشخص شده است كه براي بهره‌گيري از حضور لايه سفيد رنگ (حاوي فاز كاربونيتريد اپسيلن به علاوه نيتريدها و اكسيدهاي ديگر) براي افزايش مقاومت در برابر خراشيدگي، تنش‌هاي تماسي نبايد آن‌قدر زياد باشد كه از استحكام تسليم فلز در زير لايه نيتريد بيشتر شود. تحت شرايطي كه تنش‌هاي تماسي بسيار زياد باشند، اگر از روي سختكاري سطحي نيتروژن- كربن‌دهي استفاده شود، استحكام فلز زير لايه بايد افزايش داده شود. براي اين كار افزايش ضخامت پوسته سخت شده در اين روش الزامي است. در غير اين صورت، استفاده از روش سخت كردن سطحي كربن- نيتروژن‌دهي توصيه مي‌شود.

روش اول سختکاري: در واقع اصطلاحي کلي براي فرايندهائي است که در آنها از طريق جذب برخي عناصر به سطح فولاد توسط فرايند نفوذ ترکيب شيميايي سطح قطعه را تغيير مي‏دهند و نوعي شيب غلظتي به‏وجود مي‏آورند. بسته به نوع عنصر مورد استفاده براي نفوذ به سطح فولاد، روش سختکاري سطحي را به نامي مشخص مي‏خوانند . مثلاً، درصورت استفاده از کربن به‏عنوان عنصر نفوذکننده در عمليات سختکاري، روش را «کربن دهي» يا سمنتاسيون مي‏گويند.
روش دوم، نوعي فرايند سختکاري سطحي است که تنها لايه سطحي يک قطعه کار از طريق گرم کردن القايي يا شعله يا ... تا حد بالاتر از دماي بحراني گرم و سپس سريعاً سرد مي‏شود.

سختکاري سطحي به روش القايي
در اين روش، با القاي جريان، دماي سطح قطعه را در مدتي کوتاه به حدي مناسب مي‏رسانند و سپس آن‏را سريعاً سرد8 مي‏کنند. درصد کربن فولادهاي مناسب براي اين نوع عمليات سخت کردن، معمولاً در حد 5/0– 35/0 درصد است که در نهايت، سختي RCا60 – 50 را به‏دست مي‏دهد. فولادهاي 1035، 1045، 1050، 1055، 5140، 4140، مطابق استاندارد AISI/SAE براي سختکاري سطحي به روش القايي، مناسب هستند. فولادهايي که براي آب دادن به اين روش، در مورد قطعات نازک در نظر مي‏گيرند، بايد داراي قابليت سختي‏پذيري9 يا عمق نفوذ آبدهي‏ اندکي باشند تا تمام قطعه سخت نشود. ضخامت قشر سخت شده در اين روش، ثابت نيست چرا که سرعت گرم کردن قطعه بسيار زياد است (درحد چند ثانيه). موضوع اساسي که در گرم کردن قطعه به روش القايي بايد در نظر گرفت، احتراز از به‏وجود آمدن قشري ضعيف با تنش‏هاي کششي بسيار بالاست. اين امر، تابعي از شرايط مختلف نظير روش گرم کردن و نوع قطعه است. معمولاً براي سخت کردن دندانه محورهاي دندانه‏دار، از گرم و سرد کردن متوالي استفاده مي‏شود. در مورد اين نوع قطعات، القاي جريان با فرکانس‏هاي بالا باعث سوختن10 قسمت تيز دندانه‏ها شده و در پاي دنده‏ها نيز تنش‏هاي باقيمانده زيادي ايجاد مي‏کند که حد خستگي را بشدت پايين مي‏آورد.
مزيت عمده سخت‏کاري سطحي به طريق القايي، زمان کوتاه عمليات حرارتي قطعه و امکان اتوماسيون آن است.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file9_1176672_5638.zip291.2k

مقاله آبکاری فلزات

مقاله آبکاری فلزات لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 27 آبکاری فلزات نگاه کلی فرایند آبکاری معمولا″ با فلزات گرانبها چون طلا و نقره ‌و کروم جهت افزایش ارزش فلزات پایه مانند آهن ‌و مس ‌و غیره و همچنین ایجاد روکشی بسیار مناسب (در حدود میکرومتر) برای استفاده از خواص فلزات روکش کاربرد دارد. این خواص می‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مقاله دستورالعمل ايمني جوشکاری و برشکاری

مقاله دستورالعمل ايمني جوشکاری و برشکاری لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 12 دستورالعمل ايمني جوشکاری و برشکاری  1-هدف :     هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح چگونگي رعايت مسائل ايمني جوشكاري در واحدهاي مختلف مي باشد ، 2- دامنه كاربرد :    دامنه كاربرد اين دستورالمل شامل كليه پرسنل جوشكار وبرشكار. کارخانه  مي باشد ،  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

مقاله درایو دور متغیر یا کنترل VSD برای موتورهای القایی

مقاله درایو دور متغیر یا کنترل VSD برای موتورهای القایی لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 21 درایو دور متغیر یا کنترل VSD برای موتورهای القایی با افزايش كاربرد موتورهاي القايي در صنعت بحث كنترل اين موتورها اهميت ويژه هاي پيدا كرده است. درايو الكتريي در موتورهاي الكتريكي عبارت است سيستمي كه سرعت و گشتاور يك موتور الكتريكي را كنترل مي‌كند.درايو VFD يك سيستم براي كنترل كرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقاله مدیریت تولید JIT

مقاله مدیریت تولید JIT لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 34 مدیریت تولید JIT مقدمه نگهداري و تعميرات (نت) دو مفهوم بسيار مهم ودو مقوله اساسي هستند كه تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط مختلف توليد  و كاهش هزينه ها  را فراهم مي آورند. با پيچيده تر شدن وسائل و امكاناتي كه انسان براي رفع نيازهاي روز افزون خود بكار مي گيرد ، امر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله مديريت منابع انسانی و مديريت کارکنان

مقاله مديريت منابع انسانی و مديريت کارکنان لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 29 مقدمه مقصود ازمديريت منابع انسانی سياست ها ،اقدامات مورد نياز برای اجرای بخشی از وظيفه مديريت است که به جنبه هایی از فعاليت بستگی دارد،به ويژه برای کارمند يابی ،آموزش دادن به کارکنان ،ارزيابی عملکرد ،دادن پاداش و ايجاد محيط سالم و منصفانه برای کارکنان .مديريت امر کارکنان حوزه ای است که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان

مقاله كنفرانس ويديويي

مقاله كنفرانس ويديويي لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 42 كنفرانس ويديويي اولی مقدمه كنفرانس ويديويي در حال تغيير روش‌هاي تجارت و ارتباطات است. اين فناوري امكان ملاقات رو در رو را بر فراز مرزها مهيا مي‌سازد و راه را براي ارتباط مفيد سازنده به همراه تصميم‌گيري‌هاي دقيق چه در داخل و چه در خارج سازمان هموار مي‌نمايد. در ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله سازمان سرپرستی مدیریت چیست؟

مقاله سازمان سرپرستی  مدیریت چیست؟ لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 14 سازمان سرپرستی مدیریت چیست؟ علم و هنر به کارگیری از اصول برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل امکانات و            فعالیت های افراد برای رسیدن به هدف های خاص مؤسسه تعریف کرد. اهمیت کارآیی و اثر بخشی مدیریت: در عصر امروز اهمیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

مقاله ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي گلستانه ها (كوپه ها)

مقاله ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي  گلستانه ها (كوپه ها) لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 45 ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي  گلستانه ها (كوپه ها) چون اكثر وسايل مورد نياز در اردوگاه ساخته مي شد لذا با استفاده از لوله ي  گاز 4 و 6 از هر لوله 2 متر بريد  و انتهاي دو سر را با تبديل لوله ي گاز به هم جوش داده  و براي نماي بهتر به كارگاه رنگ كوره برده تا به رن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

تحقیق درباره سازمان تجارت جهاني

 تحقیق درباره سازمان تجارت جهاني   لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"    فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)    تعداد صفحات:13   سازمان تجارت جهاني       طي‌دهة‌ 80 بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

مقاله درباره آشنايي اجمالي با مسجد الحرام

مقاله درباره آشنايي اجمالي با مسجد الحرام لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 2 و اتمرالحج و العمره لله» حج و عمره را براي خداوند به پايان ببريد. آشنايي اجمالي با مسجد الحرام 1- كعبه: دسته اي از روايات تاكيد دارند بناي كعبه به دست حضرت آدم بوده است و بعدا به دست حضرت ابراهيم(ع) تجديد بنا گرديده است قرآن قدمت مكه و كعبه را با تاريخ قدمت انسان بر كره خاكي برابر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

مقاله درباره مرورى بر تاريخ وتمدن اشكانيان ( با تاكيد بر تاج و تخت ، پايتخت ها ، نظام كيفرى و گاهشمار بر اساس آثاربر جاى مانده )

مقاله درباره مرورى بر تاريخ وتمدن اشكانيان ( با تاكيد بر تاج و تخت ، پايتخت ها ، نظام كيفرى و گاهشمار بر اساس آثاربر جاى مانده )  لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"    فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)    تعداد صفحات:36   مقدمه اَشکانیان (250 ق. م 224 م) که از تیره ایرانی پرنی از طوایف وابسته به اتحادیه داهه از عشایر سکاها ی حدود باختر بودند ابتدا از بین قبايل کوچ نشين ماوراالنهر برخواستند و در حدود میانه قرن سوم قبل از ميلاد، به ستان (ساتراپی) پارت که دربرگیرنده خراسان کنون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله آفرينش

مقاله آفرينش لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 27 موضوع : آفرينش فهرست: مقدمه: آفرينش از ديدگاه قرآن آفرينش از ديدگاه نهج البلاغه آفرينش از ديدگاه فلسفي آفرينش از ديدگاه بعد اجتماعي آفرينش از ديدگاه زيست شناسي آفرينش از ديدگاه تكاملي آفرينش از ديدگاه قرآن و تكامل آفرينش از ديدگاه باستان شناسي نتيجه گيري منابع مقدمه: آن خد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مقاله انواع كاج ها

مقاله انواع كاج ها لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات: 13 مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري زنجان: سرماي كم سابقه زمستان سال گذشته، سبب نابودي بسياري از درختان شهر گرديد300 اصله درخت كاج توپي در سطح شهر از بين رفته است. سرماي كم سابقه و يخبندان هاي شديد زمستان سال گذشته كه به جهان سيبريايي معروف است ،سبب نابودي بسياري از درختان از جمله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

مقاله درباره موقعيت جغرافيايي شهر بم

مقاله درباره موقعيت جغرافيايي شهر بم لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:12 شهرستان بم در 193 کيلومتري جنوبشرقي کرمان و در منطقه دشت و بين رشته کوههاي جبال بارز و رشته کوه کبودي قرار گرفته و همين رشته کوههاي مرتفع اطراف بم , باعث فراواني وغني بودن آبهاي زيرزميني منطقه مي باشد . در نتيجه بم منطقه اي سبز , آباد , خرم و ثرتمند بوده است . اين شهر داراي 29 درجه و 69 د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

پاورپوینت انواع خرابيهاي بتن

پاورپوینت انواع خرابيهاي بتن لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد اسلاید:45 شيميايي:   1) تهاجم سولفات   2) تهاجم کلرايد   3) کربناتاسيون   4) واکنش قليايي سنگدانه ها -فيزيکي: -  1) يخ زدن و آب شدن - مکانيکي: (1سايش (2فرسايش (3خلأزايي تهاجم سولفات -اين محصول را اترينگايت يا ميکرب سيمان مي نامند. -ويژگي اترينگايت: افزاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله چگونگي شتاب دار كردن ذرات

 مقاله چگونگي شتاب دار كردن ذرات لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:30 در اين تحقيق ابتدا به بيان جزئيات ومقدماتي در مورد چگونگي شتاب دار كردن ذرات پرداخته ميشود و سپس به بررسي كلي شتاب دهنده ها و بيان انواع آنها وضرورت وجود آنها پرداخت خواهد شد. نوارهاي انرژي وحاملها: الكترون نمي تواند يك طيف پيوسته از انرژي را به خود  اختصاص دهد و داراي سطوح گسسته ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مقاله مديريت نام تجاري

 مقاله مديريت نام تجاري لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:7 چكيده در اين مقاله به منظور ارائه راهكار براي موفقيت مديران بازاريابي در دستيابي به اهداف نام تجاري(Brand) و همچنين اثربخشي تلاشهايي (از قبيل موضع‌يابي، تبليغات و ...) كه در جهت ارتقاي ارزش برند. (نام تجاري) صورت مي‌گيرد، مفهوم مديريت نام تجاري در مؤسسات توليدي را مطرح كرده‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

مقاله كنترل سربار كارخانه

مقاله كنترل سربار كارخانه لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:25 هزينه يابي سربار كارخانه هزينه هاي سربار كارخانه با هزينه هاي مواد مستقيم و كار مستقيم متفاوت است. زيرا كل هزينه هاي سربار كارخانه ممكن است تا پايان هر ماه مشخص نگردد مانند هزينه هاي برق- آب و گاز مصرفي بعضي ديگر از هزينه هاي سربار كارخانه ممكن است ماه به ماه بطور قابل ملاحظه اي تغيير ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

مقاله فصل 14 تئوري بازي

مقاله فصل 14 تئوري بازي  لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"    فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)    تعداد صفحات;12   زندگي سرشار از نزاع و رقابت است . مثالهاي متعددي از جنگ ها وجود دارند، مانند : بازيهاي موازي ، مبارزات سياسي ، تبليغات ، رقابت هاي تجاري شركت ها و نظاير انها . ويژگي اصلي بسياري از اين موقعيت ها آن است كه نتيجه نهايي به تركيب استراتژيهاي منتخب رقبا بستگي دارد . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

مقاله انگيزه هاى مخالفت با حكومت علوى

مقاله انگيزه هاى مخالفت با حكومت علوى لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات ;83 نبى اللّه ابراهيم زاده آملى مقدمه امام على بن ابى طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشينى منصوص از رسول گرامى اسلام(ص)، پس از كشته شدن خليفه سوم، در تاريخ بيست و پنجم ذى حجه سى و پنج هجرى (ششصد و چهل و چهار ميلادى)[1]، با همه استنكافش از پذيرفتن حكومت و خلافت، با اقبال عمومى و اصرار آنان ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله انقلاب تكنولوژي ,تحقیق درباره انقلاب تكنولوژي

مقاله انقلاب تكنولوژي ,تحقیق درباره انقلاب تكنولوژي لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات;33 چكيده ـ در حال حاضر انقلاب تكنولوژي عميقاً نحوه تفكر عمل و بسياري از فرآيندهاي كاري را در زندگي ما تغيير داده است. تحولات بزرگ جامعه بشري، ما را به سويي مي‌كشاند كه آموزش از راه دور امري اجتناب‌ناپذير خواهد شد و گاهاً مي‌توان در اين عرصه فرصتهايي را يافت كه نتيجه فرآين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مقاله امام خمینی(ره)

مقاله امام خمینی(ره) لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات ;26 امام خمینى از ولادت تا رحلت  در روز بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور  1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 میلادى) در شهرستان خمین   از توابع استان مركزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و  جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مقاله تاريخ تفاسير هايدگري

مقاله تاريخ تفاسير هايدگري لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات;8 تاريخ تفاسير هايدگري، ما را با رشته اي از مفاهيم موازي روبرو مي سازد: متافيزيك و خداشناسي، وجود-خداشناسي و خداشناسي مسيحي، تفكر و ايمان، وجود و خدا و مانند آن. بايد در عين حال يادآوري كرد كه اين مفاهيم دوگانه متفاوت به طرق مختلف، در خدمت راهبردهاي متعددي براي تفسير هايدگر بوده اند. اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه